Mehmet ÖZHASEKİ

 Çevre ve Şehircilik Bakanı

Şehir Kimliği Nedir?

Çalıştay Takvimi

Şehir kimliği; şehir imajını etkileyen; her şehirde farklı ölçek ve yorumlarla kendine özgü nitelikler taşıyan; fiziksel, kültürel, sosyoekonomik, tarihsel ve biçimsel faktörlerle şekillenen; şehirliler ve onların yaşam biçiminin oluşturduğu; sürekli gelişen ve sürdürülebilir şehir kavramını yaşatan; geçmişten geleceğe uzanan büyük bir sürecin ortaya çıkarttığı anlam yüklü bütünlüktür.

 

Bir şehir mekanının kimliği, o mekanın tüm fiziki ve beşeri özelliklerini içine almakta ve her yaşanan toplumsal değişim, çevresel biçimlenmeler üzerinde de değişimlere neden olmaktadır. Böylece şehir kimliği, doğal ve yapma çevre özellikleri arasındaki etkileşimler ile insan davranışları ve yapısal biçimleri sonucu ortaya çıkmakta; kısacası uzun bir zaman dilimi içinde oluşmakta, gelişmekte, değişmekte ve sürekli olarak yeniden üretilmektedir.

Devamı

Çalıştay Katılımcıları

Program katılımcılarımız ilgili siyaset ve bürokrasi temsilcileri, üniversite öğretim üyeleri, STK yöneticileri, şehrin ileri gelen kanaat önderleri, medya temsilcileri ve kültürel faaliyet liderlerinden oluşmaktadır.

 

Katılımcılara yöneltilen sorulardan bazıları şunlardır:

 

Şehrinizin bildiğiniz diğer şehirlere benzeyen ve benzemeyen yanları, yönleri yahut belirgin özellikleri nelerdir?

 

Şehrinizin, coğrafi konumu, tarihi ve kültürel birikimi, tabiat güzellikleri, teknik ve ekonomik gelişmişliği, üretim alanları ve konuları, iç ve dış turizm potansiyeli, bilimsel ve akademik altyapısı, insan kaynakları ve demografik durumu açısından değerlendirmeleriniz nelerdir?

 

Şehrinizin sahip olduğu sabit değerler ile bu değerleri stratejik değerlere dönüştürme şansı, imkanı açısından değerlendirmeleriniz nelerdir?

Devamı

Basında Çalıştaylarımız