KATILIMCILAR

KATILIMCILAR

 

1. Şehrin “seçilmiş” yöneticilerinden oluşan yerel ve genel “siyaset” temsilcileri,

 

2. Şehrin “atanmış” yöneticilerinden oluşan “bürokrasi” temsilcileri,

 

3. Şehrin “adanmış” yöneticilerinden oluşan “sivil toplum” temsilcileri,

 

4. İlgili bölümlerin yöneticilerinden ve öğretim üyelerinden oluşan “üniversite” temsilcileri,

 

5. Sanayi, ticaret ve meslek odalarının yöneticilerinden oluşan “sektör” temsilcileri,

 

6. Alanında uzman, usta, yönetici olmuş “kültür-sanat-spor” öncüleri,

 

7. Sosyal doku içinde “kanaat önderi” özelliği taşıyan seçkin kişiler,

 

8. Şehrin kamuoyu algısının oluşmasında ve gelişmesinde etkili olan “medya” mensupları,

 

KATILIMCILARA YÖNELTİLEN SORULAR

 

1. Siz şehrinizi hangi kelime, cümle veya simgeyle tanımlarsınız?

 

2. Şehrinizi aşağıdaki parametreler açısından bir cümle ile değerlendiriniz.

 

3. Şehrinize ait başlıca “simgeler” nelerdir?

 

4. Size göre şehrinizin en temel “çevre sorunları” nelerdir ve nasıl çözülebilir?

 

5. Şehrinizle ilgili “kentsel dönüşüm ve gelişim” politikaları hakkındaki tespitleriniz, teklifleriniz nelerdir?

 

6. Şehrinizin güçlü-zayıf yönler ile fırsatlar-tehditler (GZFT) analizini yapar mısınız?

 

7. Tespit ettiğiniz zayıf yönler veya tehditler için çözüm önerileriniz nelerdir?

 

8. Şehrinizin geleceğiyle ilgili “hayalleriniz” nelerdir? Kısa, orta ve uzun vadede nerede ve nasıl görmek istersiniz?

 

9. Yukarıda bir cümleyle ifade edemediğiniz veya sorulmadığını düşündüğünüz ilave görüş ve önerileriniz nelerdir?