MİSYON

Bakanlığımızca yürütülen stratejik mekansal planlama  çalışmalarımıza ve diğer kamu kuruluşlarına kaynak ve referans noktası oluşturmak amacıyla bütün şehirlerimizin bireysel varlığı, kimliği ve özgün değerleri göz önünde bulundurularak, şehirlerimizin simgeleri, tarihi ve kültürel birikimleri, tabiat güzellikleri, teknik ve ekonomik gelişmişliği, üretim alanları ve konuları, iç ve dış turizm potansiyelleri,bilimsel ve akademik yapısı, insan kaynakları ve demografik durumu, çevresel sorunları, kentsel dönüşüm ve gelişim politikaları, güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehditlerinin tespit edilerek bilimsel ve nitelikli çalışmalar yapmak.