YÖNETİM

İbrahim ACAR

Seyfettin ERDOĞAN

Rahmi ŞEN

Koordinatör

Başkan

Başkan Yardımcısı

Havva KARADERELİ

Sekreterya

Zekeriya ERDİM

Turgut ÖZCAN

Şerafettin TURAN

Engin ZORBA

Fikri AKYÜZ

Yasemin Meltem NAMLI

Naciye Nalan GEBEŞ

Tuğba TÜRK

Mehmet KALAYCI

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Destek Uzmanı

Destek Uzmanı

Destek Uzmanı

Destek Uzmanı

Ayfer GEDİKLİ

Üye

Çalıştaylarımızı organize eden heyetlerimiz Bakanlık bürokrasisinin dışında ve fakat onlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmak üzere sivil toplum kuruluşlarından, iş dünyasından, üniversitelerimizden, bürokrasiden, yerel yönetimlerden ve diğer toplum kesimlerinden bilgi birikimi, tecrübesi olan değer üretme kapasite ve enerjisi olan gönüllülerden oluşmaktadır.

 

Her Şehirde Belediye ile birlikte organize etmekte olduğumuz Şehir Kimliği Çalıştaylarımızı 2 bölüm olarak gerçekleştiriyoruz:

 

1- Şehir Kimliği Çalıştayı Tanıtım Toplantısı: Bu toplantıda;   öncelikle şehirdeki ilgili tüm kesimlerden (bilim insanları, profesyoneller, bürokratlar, siyaset dünyası, basın, yerel idareler ve STK temsilcileri, kültür sanat ve spor adamları, kanaat önderlerinden) azami sayıda katılımı hedefleyerek, “çalıştayın niteliği, amacı, hedefi, tarihçesini anlatıyoruz, çalıştaya niçin katılmaları gerektiğini, nasıl katkı verebileceklerini ve talep edilen katkıların niteliğini paylaşıyoruz.

 

2-Şehir Kimliği Çalıştayı Toplantısı: Yaklaşık olarak 15 gün sonra, takriben 100 – 150 kişi olarak hedeflediğimiz katılımcının iştiraki ile ikinci toplantımızı yani asıl çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz. Bu Çalıştayda, 5 saatlik bir süre zarfında, katılımcılar 10’ar kişilik yuvarlak masa etrafında gruplara ayrılarak kendilerine (çalıştay tanıtım toplantısında yazılı olarak ta verilen) 7 adet soru yöneltiliyor bu sorulara verilen cevaplar, her masada görevlendirdiğimiz bir öğretim elemanı raportör ve moderatör tarafından not alınıyor ve kaydediliyor. Ve sonra akademisyenlerden oluşan bir heyet bu çalıştayda ortaya çıkan fikir, öneri ve bilgileri derleyerek bu konuda daha önce yapılmış çalışma, bilgi, belge ve kitaplardan da istifade ederek Şehir Kimliği Çalıştayı Raporunu bilimsel bir kaynak eser taslağı olarak hazırlanıyor.

 

Hazırlanan bu çalışma Sayın Bakanımızın onayına arz ediliyor, onayı müteakip basılarak tüm ilgili kurum ve birimlerin istifadesine sunuluyor.